Đâu là vùng đất phát triển mới tại tỉnh Bình Định?

Lãnh đạo tỉnh Bình Định vừa chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt xúc tiến các hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị mặt bằng để sớm khởi công hàng loạt dự án giao thông quan trọng trên địa bàn. Đây là những dự án giao thông được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều vùng đất phát triển mới tại tỉnh Bình Định trong thời gian đến.

 

Đâu là vùng đất phát triển mới tại tỉnh Bình Định?

Thúc tiến độ tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại

Đối với dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – Nguyễn Tự Công Hoàng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương giải trình, làm rõ các nội dung chuyển đổi mục đích đất lúa theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 627/UBND-KT ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh. Đồng thời sớm đề xuất hỗ trợ để mượn tạm đất phục vụ thi công dự án.

Ban QLDA Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp làm việc vận động đối với 1 hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ để sớm bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh việc lập, phê duyệt phương án và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mỏ đất Chà Rây phục vụ dự án.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh đề xuất UBND tỉnh cho tạm ứng vốn ngân sách tỉnh để kịp thời chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án.

Các địa phương chủ động phê duyệt giá đất cụ thể để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo đúng quy định.
UBND tỉnh lưu ý, đối với các khu vực giáp ranh phải có sự phối hợp, thống nhất giữa các địa phương để tránh việc xác định giá đất có sự chênh lệch lớn gây khiếu nại về sau.

Chậm nhất đến 30/4/2022 khởi công đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây

Đối với dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai khởi công dự án chậm nhất đến ngày 30/4/2022.

UBND huyện An Lão chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Yêu cầu đến cuối tháng 3/2022 phải hoàn thành công tác kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời trong tháng 4/2022 phải cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng di dời, UBND huyện An Lão xem xét bố trí tái định cư vào các dự án khu dân cư đã được xây dựng của địa phương.

Trong tháng 3/2022 khởi công đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ ĐTM các mỏ đất theo ý kiến Hội đồng, sớm trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để hoàn thiện các thủ tục khai thác đất phục vụ thi công công trình.

Đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để tổ chức khởi công dự án trong tháng 3/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải trình, làm rõ các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/3/2022.

UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát chỉ đạo các xã có liên quan tập trung xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chậm nhất đến ngày 30/3/2022 phải cơ bản hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án.

Chậm nhất đến 30/6/2022 khởi công tuyến đường từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), huyện Phù Cát

Đối với dự án này, UBND tỉnh Bình Định giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai khởi công dự án chậm nhất đến ngày 30/6/2022.

Đồng thời, khẩn trương bàn giao cọc, mốc cho UBND huyện Phù Cát thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận bàn giao cọc mốc; phối hợp với Ban GPMB tỉnh để xác định quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Đâu là vùng đất phát triển mới tại tỉnh Bình Định?

Ảnh minh họa

Sớm khởi công dự án đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị Hoài Nhơn

Đối với dự án này, UBND tỉnh Bình Định giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và công tác lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai khởi công xây dựng dự án.

Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ đất 28D để được cấp phép khai thác mỏ đảm bảo phục vụ thi công dự án,…

Tháng 3/2022 khởi công tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ

UBND tỉnh Bình Định giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành dự án để trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai khởi công xây dựng dự án trong tháng 3/2022.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ đất 85 để được cấp phép khai thác mỏ đảm bảo phục vụ thi công dự án.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tập trung hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ dự án để sớm trình phê duyệt,…

Tháng 4/2022, khởi công dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai khởi công xây dựng dự án trong tháng 4/2022.

Đồng thời giao Sở Giao thông vận tải tập trung hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ dự án để sớm trình phê duyệt.

UBND tỉnh Bình Định cũng giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, với từng mốc thời gian cụ thể,…

Đâu là vùng đất phát triển mới tại tỉnh Bình Định?

Bất động sản Bình Định sẽ hưởng lợi từ các dự án giao thông mới

Tháng 8/2022, khởi công Đường phía Tây huyện Vân Canh (từ khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex – VSIP Bình Định đến thị trấn Vân Canh)

Đối với dự án này, UBND tỉnh Bình Định giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai khởi công xây dựng dự án trong tháng 8/2022.

Đồng thời, sớm triển khai cắm cọc, mốc để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo kế hoạch và tiến độ của dự án.

UBND huyện Vân Canh có trách nhiệm xác minh nguồn gốc đất đai, xác định vị trí mồ mả của người dân địa phương; phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh để thực hiện cải táng theo phong tục của người dân địa phương và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

Tháng 8/2022, khởi công dự án xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D – Quốc lộ 19 mới

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ ĐTM mỏ đất QN03, để được cấp phép khai thác mỏ đảm bảo phục vụ thi công dự án.

Đồng thời hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai khởi công xây dựng dự án trong tháng 8/2022.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành việc bàn giao cọc, mốc GPMB cho Ban GPMB tỉnh để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Đối với các đoạn không bị ảnh hưởng đến phương án cao độ đường đỏ thì sớm bàn giao cọc, mốc giải phóng mặt bằng hoàn thành trước ngày 10/3/2022, đối với đoạn còn lại hoàn thành trước ngày 30/3/2022,…

Theo cafeland

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

có thể bạn quan tâm ?

Quy Nhơn trở thành điểm sáng về du lịch xanh

Trước xu hướng dịch chuyển đến những vùng đất ven biển để gia tăng các trải nghiệm sống và sở hữu “ngôi nhà thứ hai” của các nhà đầu tư , Quy Nhơn (Bình Định) với nhiều bãi biển đẹp hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng về du lịch xanh hấp dẫn. Du lịch

Chi tiết »
Bình Định công khai giá mua bán nhà đất

Bình Định công khai giá mua bán nhà đất

Nhằm mục đích làm cơ sở tham chiếu giá bất động sản để kê khai thuế, tránh xảy trường hợp mua bán nhà đất “hai giá”, Bình Định vừa công khai giá mua bán nhà đất trên địa bàn các địa phương trong tỉnh. Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định (ảnh minh họa) Tình

Chi tiết »
Scroll to Top