Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, tháng 9/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán với giá gói thầu 5,78 tỷ đồng.

Quý IV/2021 sẽ chỉ định thầu 1 số gói thầu khác của Dự án như: Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ (giá gói thầu 2,718 tỷ đồng); Gói thầu Cắm cọc giải phóng mặt bằng (giá gói thầu 0,459 tỷ đồng); Gói thầu Xây dựng pano quy hoạch (giá gói thầu 0,18 tỷ đồng)…