20 Cụm công nghiệp ở Bình Định tìm nhà đầu tư

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định, trong 20 CCN, có 07 CCN chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 07 CCN mở rộng có tính độc lập, 06 CCN có vốn nhà nước đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật.

Đối với 07 CCN chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích là 286ha, bao gồm: huyện Tuy Phước có CCN Bình An; thị xã Hoài Nhơn có CCN Giao Hội, CCN Đệ Đức – Hoài Tân, CCN Hoài Hương; huyện Phù Mỹ có CCN Tân Tường An, CCN Thủy sản Mỹ Thành; huyện Tây Sơn có CCN Bình Tân.

Đối với 07 CCN mở rộng có tính độc lập, tổng diện tích là 224,9ha, bao gồm: thị xã Hoài Nhơn có CCN Ngọc Sơn – Hoài Thanh Tây; huyện Tây Sơn có CCN Bình Nghi, CCN Gò Cầy, CCN Gò Giữa, CCN Tây Xuân, CCN Hóc Bợm; huyện Vân Canh có CCN thị trấn Vân Canh.

Đối với 06 CCN có vốn nhà nước đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích là 109,5ha, bao gồm: thị xã An Nhơn có CCN Nhơn Phong; huyện Tây Sơn có CCN Cầu 16, CCN Rẫy Ông Thơ; huyện Hoài Ân có CCN Dốc Truông Sỏi, CCN Gò Bằng; thị xã Hoài Nhơn có CCN Tường Sơn.

Toàn tỉnh Bình Định hiện có 44 CCN được thành lập và đi vào hoạt động với diện tích đất sản xuất công nghiệp trên 939ha. Trong đó, 373 dự án sản xuất, chế biến hàng công nghiệp được bố trí với diện tích 584,5 ha. Bình quân 1,6ha/dự án và đạt tỷ lệ lấp đầy 62,2%.

Theo baodautu