UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 605 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 25,77 ha.

Dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và công trình thương mại, dịch vụ, xây dựng biệt thự phục vụ du lịch.

Mục tiêu đầu tư của Dự án nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A thuộc Khu đô thị – Thương mại Bắc sông Hà Thanh.

Tiến độ hoàn thành toàn bộ Dự án không quá 3 năm kể từ ngày hợp đồng thực hiện Dự án có hiệu lực hoặc nhà đầu tư được công nhận làm Chủ đầu tư dự án.

Theo baodauthau